"Službeni glasnik BiH", broj 33/19 17.5.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 33/19 [17.5.2019.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O LISTI LIJEKOVA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O LISTI LIJEKOVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O. ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O. ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNOG TRANSFERA - "KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA - UNAPREĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH - JP AERODROM TUZLA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNOG TRANSFERA - "KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA - UNAPREĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH - JP AERODROM MOSTAR" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNOG TRANSFERA - "KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA - UNAPREĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH - JP AERODROM BIHAĆ" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - UNAPREĐENJE AVIO SAOBRAĆAJA FEDERACIJE BiH - JP AERODROM TUZLA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA - UNAPREĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BiH - JP AERODROM MOSTAR" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. BIHAĆ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. BIHAĆ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. BIHAĆ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. BIHAĆ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO/MIO ZA RADNIKE KOJI SU STEKLI USLOVE ZA ODLAZAK U PENZIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VELEPRODAJNU CIJENU PRIRODNOG GASA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU ANALIZE UTICAJA NA POSLOVANJE SISTEMSKIH I KORISNIČKIH IT SERVISA I REGISTARA
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI U IZRADI TEKSTA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI, SADRŽAJU I PRIMJENI ŠUMSKOPRIVREDNIH OSNOVA
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE POZIVA I UTVRĐIVANJE OPĆIH UVJETA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - AKCIONI PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA" ZA 2019. GODINU
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE POZIVA I UTVRĐIVANJE OPĆIH UVJETA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA- TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U FEDERACIJI BiH" ZA 2019. GODINU
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MART 2019. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MART 2019. GODINE
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
RJEŠENJE O OPOZIVU STALNOG ZAMJENIKA NOTARA
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
RJEŠENJE O OPOZIVU STALNOG ZAMJENIKA NOTARA
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
RJEŠENJE O OPOZIVU STALNOG ZAMJENIKA NOTARA
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
RJEŠENJE O OPOZIVU STALNOG ZAMJENIKA NOTARA
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
RJEŠENJE O OPOZIVU STALNOG ZAMJENIKA NOTARA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!