"Službeni glasnik BiH", broj 28/19 12.4.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 28/19 [12.4.2019.]

Akti iz ovog broja:

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VISINI NOVČANE NAKNADE ZAPOSLENIM U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ISHRANU TOKOM RADA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA TAKSI ZA VIZE ZA UČESNIKE GODIŠNJEG SASTANKA ODBORA GUVERNERA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ 2019. GODINE U SARAJEVU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O RASPOREDU KANCELARIJSKOG PROSTORA U ZGRADI ZA SMJEŠTAJ INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U ULICI ĐOKE MAZALIĆA BROJ 5 U SARAJEVU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PRIHVATNIH CENTARA ZA SMJEŠTAJ MIGRANATA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRAVILA ZA SPRJEČAVANJE, KONTROLU I ISKORJENJIVANJE TRANSMISIVNIH SPONGIFORMNIH ENCEFALOPATIJA
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
UPUTSTVO O PROVOĐENJU ZAKONA O SLOBODI VJERE I PRAVNOM POLOŽAJU CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO O STAVLJANJU VAN SNAGE UPUTSTVA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KNJIGE EVIDENCIJE UTROŠKA BRAŠNA
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!