"Službeni glasnik BiH", broj 28/19 11.7.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 28/19 [11.7.2019.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
Ministarstvo za boračka pitanja KS
PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA ZA ZAPOSLENIKE MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo za boračka pitanja KS
PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O ISPUNJENOSTI UVJETA ZA RAD I AKREDITACIJU ORGANIZATORA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O USLOVIMA I NAČINU DODJELE "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG SPORAZUMA O REALIZACIJI PROJEKTA REHABILITACIJE HISTORIJSKE GRAĐEVINE - ZGRADE ŽELJEZNIČKE STANICE BISTRIK U SARAJEVU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOGE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA - PROJEKAT OBNOVE I REHABILITACIJE HISTORIJSKE GRAĐEVINE ZGRADA ŽELJEZNIČKE STANICE BISTRIK U SARAJEVU KAO NACIONALNOG SPOMENIKA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOGE UGOVORA O ZAKUPU NEKRETNINA - PROJEKAT OBNOVE I REHABILITACIJE HISTORIJSKE GRAĐEVINE ZGRADA ŽELJEZNIČKE STANICE BISTRIK U SARAJEVU KAO NACIONALNOG SPOMENIKA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA ORGANA UPRAVE GRADA SARAJEVA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU NAJBOLJE MJESNE ZAJEDNICE I SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI DŽIDŽIKOVAC 3
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK ZA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORIJA U ULICI MARŠALA TITA 54, POVRŠINE 172 m KAO UČEŠĆA U POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI SA TREĆIM LICEM
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU STANOVA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "NASELJE TRAVNJAK"
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "NASELJE TRAVNJAK"
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI PEHLIVANUŠA BROJ 2
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I KULTURNO- HISTORIJSKO NASLIJEĐE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA ODNOSE I SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA PITANJA BORACA I ŽRTAVA RATA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA RAD SA MJESNIM ZAJEDNICAMA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI KAZANDŽILUK BROJ 25
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU NADARENIH SPORTISTA/ SPORTISTKINJA - UČENIKA OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA SA PODRUČJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU NADARENIH UČENIKA I STUDENATA
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE ILIDŽA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU STATUSA NEPOKRETNOSTI U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA BUDŽET, PRIVREDU, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA BUDŽET, PRIVREDU, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ETIČKE KOMISIJE
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ETIČKE KOMISIJE
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
ODLUKU O PRESTRUKTUIRANJU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA DODJELU KONCESIJE PRIVREDNOM SUBJEKTU JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO - ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE UGLJA NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2020. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo-Služba za skupštinske poslove
PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA STRUČNE SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo-Služba za skupštinske poslove
PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA STRUČNE SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
MIŠLJENJE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!