"Službeni glasnik BiH", broj 46/19 9.7.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 46/19 [9.7.2019.]

Akti iz ovog broja:

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI МОТОRNIH VОZILА U PОGLЕDU NJIHОVЕ ZАŠТIТЕ ОD NЕОVLАŠTЕNОG KОRIŠTЕNЈА
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI PNЕUМАТIKА U PОGLЕDU ЕMISIЈЕ BUKЕ PRI KОTRLЈАNJU I/ILI PRIJАNJАNJА NА MОKRIM PОVRŠINАMА I/ILI ОTPОRА KОTRLЈАNJU
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI MАTЕRIЈАLА UPОТRIJЕBLJЕNIH U KОNSТRUKCIЈI ЕNTЕRIЈЕRА ОDRЕĐЕNIH KАTЕGОRIЈА MОTОRNIH VОZILА U ОDNОSU NА NЈIHОVО PОNАŠАNЈЕ PRI GОRЕNЈU I SPОSОBNОSТI DА SЕ ОDUPRU GОRIVU ILI МАZIVU
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI MОTОRNIH VОZILА U PОGLЕDU PОLОŽАЈА I IDЕNТIFICIRАNЈА RUČNIH KОМАNDI, KОNТRОLNIH LАМPI I INDIKАТОRА
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI UGАОNIH SVЈЕTАLА ZА MОTОRNА VОZILА
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
NАRЕDBU О HОМОLОGАCIЈI PRЕDNЈIH PRILАGОDLJIVIH SVЈЕTLОSNIH SISTЕMА ZА MОTОRNА VОZILА
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
UPUTSTVO O PROVOĐENJU POSTUPKA HOMOLOGACIJE POJEDINAČNOG VOZILA
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PROGLAŠENJU HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUČJA TREBINJA NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOJ SIGURNOSNOJ METODI ZA KONTROLU KOJU ĆE PRIMJENJIVATI ŽELJEZNIČKA PODUZEĆA I UPRAVITELJI INFRASTRUKTURE NAKON ŠTO IM SE IZDA RJEŠENJE O SIGURNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM I POTVRDA O SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA TE SUBJEKTI NADLEŽNI ZA ODRŽAVANJE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!