"Službeni glasnik BiH", broj 4/23 20.1.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 4/23 [20.1.2023.]

Akti iz ovog broja:

PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH
ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNIH DIREKTORA DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNIH DIREKTORA DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "HRVATSKA POŠTA" D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA
RJEŠENJE O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU CENTRALNE KOMISIJE ZA KOORDINACIJU POPISA STALNIH SREDSTAVA, SITNOG INVENTARA, POPISA OBAVEZA, POTRAŽIVANJA I BLAGAJNE, SA STANJEM NA DAN 31.12.2022. GODINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA ZA IZVJEŠTAVANJE O BROJU I VRSTI OBAVLJENIH POSTUPAKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE, O NJIHOVOJ USPJEŠNOSTI, TE O POHRANJENIM POLNIM ĆELIJAMA, POLNIM TKIVIMA I EMBRIONIMA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O OBIMU PRAVA NA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTU OPLODNJU IZ SREDSTAVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, NAČIN FORMIRANJA CIJENE POJEDINAČNIH POSTUPAKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE, KRITERIJI I NAČINI UGOVARANJA, KAO I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA PROVOĐENJE BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE
URED VLADE FEDERACIJE BIH ZA ZAKONODAVSTVO I USKLAĐENOST SA PROPISIMA EUROPSKE UNIJE
RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA POPIS STALNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA, STANJA POTRAŽIVANJA I OBVEZA I NOVČANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI U 2022. GODINI
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR
RJEŠENJE O IMENOVANJU STALNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I USTUPANJU RADOVA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR U 2023. GODINI
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA NOVEMBAR 2022. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA NOVEMBAR 2022. GODINE
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM FBIH
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I UPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O PRIMJENI TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA INTEROPERABILNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PODSISTEM "INFRASTRUKTURA" U BOSNI I HERCEGOVINI
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA ZA UPRAŽNJENU POZICIJU U REGULATORNIM TIJELIMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!