"Službeni glasnik BiH", broj 35/19 5.9.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 35/19 [5.9.2019.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
PROGRAM RADA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA ZA 2019. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo
PROGRAM RADA SA FINANSIJSKI PLANOM JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNAMA RJEŠENJA O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA OŠ "VLADISLAV SKARIĆ"
KJKP "Rad" d.o.o.
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA U KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
KJKP "TRŽNICE PIJACE" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA KJKP "TRŽNICE PIJACE" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!