"Službeni glasnik BiH", broj 20/19 16.5.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 20/19 [16.5.2019.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENI UREDBE O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU NARODNO POZORIŠTE
Ministarstvo privrede KS
PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA REDARA, STICANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU I IZGLEDU I NAČINU IZDAVANJA LEGITIMACIJE REDARA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI/EKVIVALENCIJI INOSTRANIH SVJEDODŽBI U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA HUMANITARNOG KARAKTERA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO U 2019. GODINI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA STAMBENO NASELJE "UŠIVAK I" - HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANU VAN SNAGE ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE "DANAC"
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!