"Službeni glasnik BiH", broj 34/19 17.5.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 34/19 [17.5.2019.]

Akti iz ovog broja:

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USTUPANJU PROSTORIJA NA KORIŠTENJE, U SVRHU ORGANIZACIJE GODIŠNJE SKUPŠTINE EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ 2019. GODINE U SARAJEVU, UKLJUČUJUĆI I PLAN IMPLEMENTACIJE OPREMANJA I POSTAVKE U PROSTORIJAMA, UZ POMOĆ I ASISTENCIJU PROFESIONALNOG ORGANIZATORA KONFERENCIJE PCO
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA POSTUPAK ZAŠTITE OZNAKA PORIJEKLA I ZAŠTITE OZNAKA GEOGRAFSKOG PORIJEKLA I POSTUPAK ZAŠTITE OZNAKA GARANTIRANO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA PREHRAMBENIH PROIZVODA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VIŠEGODIŠNJEM PROJEKTU NABAVKE HELIKOPTERA ZA MINISTARSTVO ODBRANE I ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IDENTIFIKACIJI I VOĐENJU EVIDENCIJE PASA, MAČAKA I PITOMIH TVOROVA U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O KORIŠTENJU TELEFONA
Ministarstvo odbrane BiH
PRAVILNIK O ŠKOLOVANJU KADETA I VOJNIH STIPENDISTA
Ministarstvo odbrane BiH
PRAVILNIK O PROFESIONALNOM RAZVOJU I UPRAVLJANJU KARIJEROM PROFESIONALNIH VOJNIH LICA
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O PRODUŽENJU VAŽENJA ODLUKE O TARIFI ZA USLUGE PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA APRIL 2019. GODINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO INTERNIM OGLASIMA ZA APRIL 2019. GODINE
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMU ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA (CMS)
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMU ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PREDMETIMA U TUŽILAŠTVIMA (TCMS)
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!