Službeni glasnik BiH, broj 5/23

Na osnovu člana 3.6 stav (2) tačka e), a u vezi s članom 14.3 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 52/22 i 67/22) i članom 2. stav (9) Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za gradonačelnike Grada Bihać, Tuzla, Srebrenik i Zvornik i načelnika općina Bratunac i Vogošća ("Službeni glasnik BiH", br. 81/22), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 6. sjednici, održanoj dana 18.01.2023. godine, donijela


ODLUKU


O ZAKLJUČIVANJU I POTVRĐIVANJU BROJA UPISANIH BIRAČA U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA GRADONAČELNIKE GRADA BIHAĆ, TUZLA, SREBRENIK I ZVORNIK I NAČELNIKA OPĆINA BRATUNAC I VOGOŠĆA, KOJI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 05.02.2023. GODINE


Član 1.


Ovom Odlukom utvrđuje se broj upisanih birača u Centralni birački spisak, zaključno s podacima na dan 16.01.2023. godine u 24.00 sata, za potrebe provođenja prijevremenih izbora za gradonačelnike Grada Bihać, Tuzla, Srebrenik i Zvornik i načelnika općina Bratunac i Vogošća, koji će se održati u nedjelju 05.02.2023. godine.

Član 2.


U Centralni birački spisak, zaključno s podacima na dan 16.01.2023. godine u 24.00 sata, za prijevremene izbore upisano je ukupno 309288 birača i to:

Glasa za

Grad/Općina

Redovni

Lično/Odsustvo

Pošta

Ukupno

003

BIHAĆ

56726

42

1329

58097

049

SREBRENIK

38400

4

670

39074

050

TUZLA

110061

51

1400

111512

083

ZVORNIK

51756

1014

1060

53830

104

BRATUNAC

16972

699

1116

18787

135

VOGOŠĆA

27359

9

620

27988

 

UKUPNO

301274

1819

6195

309288

 Član 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na internet-stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.

Broj 06-1-07-2-2594-216/22
18. januara 2023. godine
Sarajevo
(V.G.)


Predsjednik
Dr. Suad Arnautović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!