Službeni glasnik BiH, broj 28/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 2. stav (4) Odluke o privremenom zatvaranju međunarodnih graničnih prelaza u vazdušnom saobraćaju za promet putnika u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 20/20, 21/20 i VM broj 49/20 od 30.04.2020. godine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 20. vanrednoj (telefonskoj) sjednici održanoj 08.05.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU PRIVREMENOG OTVARANJA MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ZA PROMET PUTNIKA - AERODROM TUZLA, RADI ODLASKA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE NA RAD U KRALJEVINU BELGIJU


Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom odlukom odobrava se privremeno otvaranje međunarodnog graničnog prelaza u vazdušnom saobraćaju za promet putnika - Aerodrom Tuzla, radi odlaska državljana Bosne i Hercegovine na rad u Kraljevinu Belgiju.

Član 2.
(Odlazak državljana Bosne i Hercegovine)

(1) Odlazak će biti izvršen dana, 09.05.2020. godine, međunarodnim avionskim letom na relaciji Tuzla - Ostend-Bruges, a putnici će se ukrcati na međunarodnom aerodromu Tuzla.

(2) Lista putnika iz stava (1) ovog člana, će biti dostavljena nadležnim organima Bosne i Hercegovine prije polijetanja aviona.

Član 3.
(Obaveze putnika)

Do polijetanja aviona sa međunarodnog aerodroma u Tuzli, putnici su obavezni pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (graničnih, epidemioloških i zdravstvenih službi).

Član 4.
(Realizacija odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Granična policija Bosne i Hercegovine, nadležne entitetske epidemiološke i zdravstvene službe i JP Međunarodni aerodrom "Tuzla" d.o.o. Tuzla.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 52/20
8. maja 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!