Međunarodni ugovori, broj 2/19

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine, a u vezi s članovima 3. i 6. Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 29/00 i 32/13) i člana 32. stav 1. a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 3. redovnoj sjednici, održanoj 19. juna 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRIHVATANJU PRISTUPANJA ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJ HAŠKOJ KONVENCIJI O GRAĐANSKOM ASPEKTU MEĐUNARODNE OTMICE DJECE OD 25. OKTOBRA 1980 GODINE


I


Prihvata se pristupanje Istočne Republike Urugvaj Haškoj konvenciji o građanskom aspektu međunarodne otmice djece od 25. oktobra 1980. godine.

II


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01-50-1-2233-32/19
19. juna 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!