Međunarodni ugovori, broj 9/21

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-788/21 od 28. aprila 2021. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 135. vanrednoj sjednici, održanoj 24. juna 2021. godine , donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU ( PROJEKT OPORAVKA I PODRŠKE PREDUZEĆIMA/POSLOVNIM SUBJEKTIMA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (9183-BA)


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o zajmu (Projekt oporavka i podrške preduzećima/poslovnim subjektima) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (9183-BA),

koji je potpisan 8. februara 2021. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2114-2/21
24. juni 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!