Međunarodni ugovori, broj 19/20

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-1713/20 od 08. oktobra 2020. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 18. redovnoj sjednici, održanoj 19. novembra 2020.godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU ( DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan u Sarajevu, 2. jula 2020.godine na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH-Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-3420-24/20
19. novembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Šefik Džaferović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!