Međunarodni ugovori, broj 9/21

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-1196/21 od 1. jula 2021. godine ), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 20. redovnoj sjednici, održanoj 16. jula 2021. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI FIZIKE VISOKIH ENERGIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA (CERN)


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN), potpisan 16. februara 2021. godine u Sarajevu i Ženevi na bosanskom, srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2408-37/21
16. jula 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!