Službeni glasnik BiH, broj 5/23

Na osnovu člana 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), člana 2. Odluke o preusmjeravanju i raspoređivanju sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2022. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 64/22) i Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 70/20), Komisija za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, na svojoj 6. sjednici održanoj 11.1.2023. godine, donosi


ODLUKU


O IZBORU PROJEKATA OBNOVE I IZGRADNJE KOMUNALNE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE I ELEKTRIFIKACIJE NA PROSTORIMA GDJE ŽIVE RASELJENE OSOBE I POVRATNICI ZA 2022. GODINU


Član 1.


Članom 2. Odluke o preusmjeravanju i raspoređivanju sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2022. godinu, sredstva u iznosu od 2.507.905,20 КМ raspoređena su za finansiranje projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici.

Član 2.


Na osnovu Javnog poziva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na području gdje žive raseljene osobe i povratnici iz sredstava za 2022. godinu, općine, gradovi, crkve i vjerske zajednice u BiH su dostavile projekte u svrhu dodjele pomoći iz oblasti saniranja cestovne infrastrukture, vodosnabdjevanja, kanalizacije, saniranja socijalne infrastrukture i elektrificiranja.

Član 3.


(1) Sredstva iz člana 1. ove odluke raspoređena su za financiranje prioritetnih projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na području gdje žive raseljene osobe i povratnici.

(2) Lista prioritetnih projekata po Javnom pozivu za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije, koju je odobrila Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH, je sastavni dio ove odluke.

Član 4.


(1) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će obavijestiti općine, gradove, crkve i vjerske zajednice u BiH, čiji su projekti odabrani, o odabranim projektima, iznosima i namjenama sredstava iz člana 3. ove odluke.

(2) Nakon obavještavanja o dodjeli finansijskih sredstava, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fond za povratak BiH će sa nositeljima implementiranja, izuzev crkava i vjerskih zajednica, potpisati Sporazum o saradnji, na osnovu kojeg će se provoditi realizacija dodijeljenih sredstava, u skladu sa važećim procedurama.

(3) Finansijsko realiziranje projekata vjerske infrastrukture realizirati će se zaključivanjem posebnog sporazuma o prenosu finansijskih sredstava, koji će potpisati predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH i crkve i vjerske zajednice.

(4) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će, u skladu sa važećim procedurama, na osnovu potpisanih sporazuma, vršiti monitoring procesa implementiranja projekata.

Član 5.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu danom donošenja.

Broj 01-41-1-2304-4/22
11. januara 2023. godine
Sarajevo


Predsjednik Komisije
Davor Čordaš, s. r.
Lista prioritetnih projekata po Javnom pozivu iz sredstava za 2022 godinu, za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratniciR. br.

Br. prijave

Podnosilac prijave

Općina/Grad

PP

Predmet pomoći (opisno)

Mikrolokalitet

Ukupno KM

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

4

SPCO u Potkozarju

Banja Luka

S

Izrada demit fasade na parohijskom domu

Potkozarje bb

5,000

 

2

7

Franjevački samostan Presvetog Trojstva -Petrićevac

Banja Luka

S

Uređenje kripte ispod crkve

Petrićevac

60,000

 

3

28

SPCO Rebrovac

Banja Luka

S

Gradnja hrama Sv.Nikolaja u banjalučkom naselju Ada-naselje porodica poginulih boraca i raseljenih lica

Stepe Stepanovića 189

10,000

 

4

93

SPCO Paprikovac-Banja Luka

Banja Luka

S

Izgradnja ograde oko crkvenog dvorišta-porte sa toaletom

Ranka Šipke bb

15,000

 

5

98

Medžlis Islamske zajednice Banja Luka

Banja Luka

S

Uređenje i ograđivanje vakufske parcele KČ 2891/1(26009 m2)

Kralja Petra I Karađorđevića 46

30,000

 

6

103

SPCO Dragočaj

Banja Luka

S

Završni radovi na sali za narod u groblju Sv.Ilije u Ramićima

Ramići

20,000

 

7

71

Opština Berkovići

Berkovići

S

Uređenje porte hrama Sv.Kneza Lazara i parohijskog doma u Berkovićima

Berkovići

10,000

 

8

14

Grad Bihać

Bihać

S

Rekonstrukcija/sanacija objekta ambulante u MZ Ripač - II faza

Ripač

45,000

 

9

107

Općina Bosanski Petrovac

Bosanski Petrovac

P

Asfaltiranje makadamskih puteva na području općine Bosanski Petrovac-Od magistralnog puta M5-Medeno Polje

M5- Medeno Polje

25,000

 

10

169

Opština Bosansko Grahovo

Bosansko Grahovo

P

Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta u selu Slavinjac,opština Bosansko Grahovo

selo Slavinjac

25,000

 

11

101

Opština Bratunac

Bratunac

VK

Proširenje vodovodne mreže za mjesne zajednice Glogova i Kravica

MZ Glogova i MZ Kravica

40,000

 

12

101

Opština Bratunac

Bratunac

P

Izgradnja trotoara prema povratničkim mjesnim zajednicama Voljavica,opština Bratunac

MZ Voljavica

45,000

 

13

101

Opština Bratunac

Bratunac

P

Izgradnja trotoara prema povratničkim mjesnim zajednicama Moštanice i Mihaljevići,opština Bratunac

MZ Moštanice i MZ Mihaljevići

45,000

 

14

205

SPCO u Bukviku

Brčko

S

Svetosavski dom -rekonstrukcija

Bukvik Donji

15,000

 

15

281

Brčko distrikt

Brčko

VK

Zamjena stolarije,vodovodne i kanalizacione mreže u JU Petnaesta OŠ Šatorovići

Šatorovići, Brčko

62,206

 

16

97

Župa Sveti Anto Padovanski

Brod

S

Izgradnja kuće za zajednicu Cenacolo

Gornja Močila-Sijekovac

60,000

 

17

132

Opština Brod

Brod

P

Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste u MZ Unka

MZ Unka

60,000

 

18

206

Vrhbosanska nadbiskupija Župa Svetog Ilije Proroka Bosanski Brod

Brod

S

Asfaltiranje i obilježavanje parkinga sa zemljanim radovima u župnom dvorištu Sv.Ilije Proroka u Bosanskom Brodu

Svetog Save 86,Brod

60,000

 

19

75

Družba sestara milosrdnica sv.Vinka paulskoga Provincija Majke Divne Sarajevo Samostan sv.Lujze Derventa

Derventa

S

Termoizolacija i nova fasada na Samostanu svete Lujze u Derventi,

Trg oslobđenja 30

10,000

 

20

199

Grad Derventa

Derventa

S

Izgradnje društvenog doma u Modranu,Derventa

Modran, Derventa

40,000

 

21

237

Župa Sv. Franje Asiškog Žeravac/Derventa

Derventa

S

Postavljanje kamene podne obloge u novoizgrađenoj župnoj crkvi u Žeravcu

Žeravac

20,000

 

22

137

Franjevački samostan sv. Marka Evanđelista Plehan

Derventa

S

Nastavak izgradnje Franjevačkog samostana Plehan

Plehan

30,000

 

23

55

Crkvena opština Podnovlje

Doboj

S

Freskopisanje hrama Sv.velemučenika Prokopija u Glogovcu

Podnovlje 412

15,000

 

24

156

Župa Srca Marijina Foča kod Dervente

Doboj

S

Unutarnje uređenje župne crkve Srca Marijina u Foči kod Dervente

Foča

10,000

 

25

301

Župa Presvetog srca Isusa Doboj

Doboj

S

Uređenje vanjske ograde oko župne crkve

Braće Jugovića br.2,Doboj

15,000

 

26

218

Opština Drvar

Drvar

P

Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela ulice Prvomajska

Kuća Željka Rokvića-Gradsko groblje

25,000

 

27

18

SPCO Foča

Foča

S

Crkva Svetog Nikole u Foči-radovi na dekoraivnom slikarstvu u unutrašnjosti crkve

Ulica Svetog Nikole 30

21,427.20

 

28

192

Općina Foča (FBiH)

Foča (FBiH)

P

Sanacija lokalnog puta Jezero-Šahbašići

Jezero-Šahbašići

30,000

 

29

42

Općina Fojnica

Fojnica

P

Asfaltiranje pristupnog puta u Čemernici-općina Fojnica

Čemernica

40,000

 

30

69

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje

Gornji Vakuf-Uskoplje

P

Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta Voljevac-Jelići,Općina Gornji Vakuf-Uskoplje

Voljevac-Jelići

70,000

 

31

79

SPCO u Mašićima

Gradiška

S

Izgradnja željeznih kapija i ograde oko hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Mašićima i crkveno-parohijskog doma kod istog hrama

Mašići bb,78 410 Mašići

25,000

 

32

87

SPCO turjačka u Turjaku

Gradiška

S

Izgradnja potpornog zida kod crkve svetog prproka Ilije u Turjaku

Turjak

25,000

 

33

158

Grad Gradiška

Gradiška

P

Izgradnja pristupne saobraćajnice višeporodičnom stambenom objektu socijalnog stanovanja, na zemljištu označenom kao k.č. 4418/33 k.o. Nova Topola

k.č. 4418/33 k.o. Nova Topola

60,000

 

34

140

Opština Han Pijesak

Han Pijesak

P

Putna infrastruktura - Nevačka - Kape

Nevačka - Kape

25,000

 

35

140

Opština Han Pijesak

Han Pijesak

P

Putna infrastruktura - Podkozlovača

Podkozlovača

30,000

 

36

22

Župa Uznesenje BDM

Ilidža

S

Obnova Župne crkve i svetišta Uznesenje BDM Stup-Obnova fasade-Stup

Nikole Šopa 50

50,000

 

37

251

SPCO u Istočnom Sarajevu

Istočno Novo Sarajevo

S

Izgradnja manastirskog konaka Svete majke Angelijne u MZ Toplik - Tilava

MZ Toplik - Tilava

30,000

 

38

234

Opština Jezero

Jezero

P

Asfaltiranje lokalnog puta u mjestu Prisoje, raskrsnica Bag - kuća Krstana Milanovića

Prisoje, raskrsnica Bag - kuća Krstana Milanovića

25,000

 

39

231

Medžlis IZ Kalesija

Kalesija

P

Uređenje pristupnog platoa i parkinga na mezarju Čaršijske džamije

Čaršijska džamija

30,000

 

40

37

Medžlis IZ Konjic

Konjic

S

Nabavka toplotnih pumpi za mektebski centar Gradske džamije u konjicu

Šehidska 4

20,000

 

41

129

Grad Laktaši

Laktaši

P

Asfaltiranje ogranka ulice Maksima Bačinskog u Jablanu

Ulica Maksima Bačinskog

40,000

 

42

49

Medžlis Islamske zajednice Livno

Livno

S

Izgradnja zida na haremu Kraj

Marka Marulića 1

19,839

 

43

50

Medžlis Islamske zajednice Livno

Livno

S

Izgradnja zida na haremu u Guberu

Marka Marulića 1

33,672

 

44

2

SPCO Maglaj

Maglaj

S

Izrada i postavljanje krovne konstrukcije i krova hrama Sv. Trojice u Rječici(parohija Maglaj)

Bosanska bb

10,000

 

45

153

Opština Milići

Milići

P

Asfaltiranje putnog pravca Dubnički Most- Pavkovići II faza

Dubnički Most- Pavkovići

60,000

 

46

153

Opština Milići

Milići

VK

Izgradnja vodovodne mreže u naselju Zaklopača

Zaklopača

12,799

 

47

153

Opština Milići

Milići

P

Uređenje lijeve obale Jadar, izgradnja betonske podzide u pojasu puta Kaldrmica, zaštita putne komunikacije Kaldrmica - Cerska

Kaldrmica - Cerska

23,680

 

48

153

Opština Milići

Milići

P

Asfaltiranje putnog pravca Maćesi - Tumaće

Maćesi - Tumaće

70,000

 

49

210

SPCO Višnjik Modriča

Modriča

S

Freske u Crkvi Pokrova Presvete Bogorodice Višnjik-Modriča

Višnjik, Modriča

10,000

 

50

258

SPCO Gornja Tolisa- Skugrić

Modriča

S

Rekonstrukcija i sanacija parohijskog doma Gornja Tolisa

Gornja Tolisa

15,000

 

51

41

SPCO Blagajska

Mostar

S

Uređenje crkve Svetog Stefana despota i prepodobne Evgenije u Mostaru

Ul.Konak br.7

10,000

 

52

89

Župa Presvetog Srca Isusova -Pećine

Novi Travnik

S

Opremanje Pastoralnog centra Župe Pećine Gornje Pećine

Gornje Pećine

15,000

 

53

108

Općina Odžak

Odžak

S

Nadogradnja zgrade vrtića Paola Cerueto u Odžaku

Trg bb

30,000

 

54

321

Opština Osmaci

Osmaci

P

Proširenje i asfaltiranje puta Sadževac-Vacetinska rijeka

Sadževac-Vacetinska rijeka

70,000

 

55

204

SPCO Porebrice

Pelagićevo

S

Svetosavski dom -izgradnja

Porebrice

15,000

 

56

302

Župa Sv.Ivana Krstitelja Donja Tramošnica

Pelagićevo

S

Crkva Sv.Ivana Krstitelja Donja Tramošnica,Vanjsko uređenje,Uređenje crkvenog dvorišta

Grab, Pelagićevo

20,000

 

57

102

Opština Prnjavor

Prnjavor

P

Rekonstrukcija dijela ulice Branka Ćopića

Ulica Branka Ćopića

40,000

 

58

45

Opština Rogatica

Rogatica

P

Asfaltiranje puta Zakomo-Rakitnica

Zakomo-Rakitnica

35,000

 

59

246

Opština Rogatica

Rogatica

S

Uređenje igrališta u naselju "Rudo"

Rudo

30,000

 

60

25

Župa Uznesenje BDM-Sanski Most

Sanski Most

S

Sanacija župne kuće u Sanskom Mostu

Banjalučka 63

20,000

 

61

24

Općina Sapna

Sapna

P

Rekonstrukcija lokalnog puta Vitnica/Han/-Vitnica škola/raskršće Selimovići Mahmutovići/-Krstac/raskršće Krstac-Kovačevići/-dionica B-C,u Mjesnoj zajednici Kovačevići

MZ Kovačevići

100,000

 

62

29

Srpski pravoslavni manastir Papraća

Šekovići

S

Prepravka i ugradnja sistema za centralno grijanje

Papraća bb

13,000

 

63

60

Srpski pravoslavni manastir Presvete Bogorodice u Knežini

Sokolac

S

Restauracija i sanacija građevinskog objekta(fasade sa drvenarijom) i obnova enterijera Konaka manastira Presvete Bogorodice u Knežini

Knežina

25,000

 

64

62

Srpski pravoslavni manastir Svetog Velikomučenika Georgija

Sokolac

S

Grijanje u manastirskom hramu- kupovina norveških radijatora

Ravna Romanija

5,000

 

65

155

Opština Srebrenica

Srebrenica

P

Asfaltiranje ulice u naselju Učina Bašča

Učina Bašča

15,322

 

66

155

Opština Srebrenica

Srebrenica

VK

Izrada vodovoda u naselju Gornji Potočari

Gornji Potočari

25,996

 

67

208

Opština Srebrenica

Srebrenica

VK

Izgradnja vodovodne mreže u MZ Sase,opština Srebrenica

MZ Sase

50,000

 

68

242

Medžlis IZ Srebrenica

Srebrenica

S

Pomoćni objekat sa WC-om i ostavom u dvorištu džamije u Tokoljacima

Tokoljaci

10,000

 

69

276

Medžlis Islamske zajednice Stolac

Stolac

S

Sakralni objekat-džamija Rabrani

Rabrani-Neum

50,000

 

70

78

SPCO Rastuša

Teslić

S

Obnova Parohijskog doma Rastuša

Rastuša 219 74274 Čečava

15,000

 

71

100

SPCO Mladikovine

Teslić

S

Obnova fasade na crkvi u Mladikovinama,Popravka krova na samom hramu

Mladikovine bb,Blatnice

15,000

 

72

154

Medžlis IZ Sarajevo

Trnovo

S

Renoviranje imamske kuće džemata Trnovo

Trnovo

10,000

 

73

297

Opština Višegrad

Višegrad

VK

Sanacija vodovodne mreže za područnu školu u Međeđi i 7 stambenih jedinica povratničkih porodica

Međeđa

39,696

 

74

173

Grad Visoko

Visoko

P

Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta Čifluk-Gornja Bioča,Grad Visoko

Čifluk-Gornja Bioča

70,268

 

75

46

Opština Vlasenica

Vlasenica

P

Modernizacija ulice Stepe Stepanovića u MZ Toplik,Opština Vlasenica

MZ Toplik

50,000

 

76

77

SPCO Tišča

Vlasenica

S

Rekonstrukcija Parohijskog doma i Svetosavskog Duhovnog Centra

Tišča bb

20,000

 

77

96

Medžlis Islamske zajednice Vlasenica

Vlasenica

S

Sanacija kuće u haremu džamije Hajrija u Vlasenici

Vlasenica

40,000

 

78

96

Medžlis Islamske zajednice Vlasenica

Vlasenica

S

Izgradnja mokrog čvora za potrebe vjerskog objekta u Rovašima

Rovaši

15,000

 

79

292

Medžlis IZ Zvornik

Zvornik

S

Sanacija džamije u Motovu

Motovo

50,000

 

80

293

Grad Zvornik

Zvornik

VK

Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Brdo, Luka i Lug

Brdo, Luka i Lug

30,000

 

SUMA

2,507,905.20

 

 


Legenda za predmet pomoći (PP):
P - putna infrastruktura
VK - vodovod i kanalizacija
S - socijalna infrastruktura
E - elektrifikacija
Sarajevo,11. 01.2023. godine


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!