Međunarodni ugovori, broj 9/21

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-786/21 od 28. aprila 2021. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 135. vanrednoj sjednici, održanoj 24. juna 2021. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI IZMJENA SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJI


Član 1.


Ratifikuju se Izmjene Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je potpisan 06. augusta 2020. godine i 12. januara 2021. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Izmjena Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2114/211
24. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

1 Primjenjivo na zajmove regulirane Općim uslovima za odobrenja nakon 2010. godine (Opći uslovi za zajmove od 23. jula 2010. godine; Opći uslovi za zajmove od 12. marta 2012. godine; Opći uslovi za finansiranje IBRD- a: Finansiranje investicijskih projekata (2017. godine); Opći uslovi za finansiranje IBRD-a: Finansiranje razvojne politike (2017. godine); Opći uslovi za finansiranje IBRD-a: Program za rezultate (2017. godine)).

2 Primjenjivo na zajmove regulirane Općim uslovima koji su sadržavali definirani pojam LIBOR (Opći uslovi primjenjivi na Sporazume o zajmovima i garancijama za zajmove s fiksiranim rasponom, od 1. septembra 1999. godine (također, verzija prema izmjenama do 1. maja 2004. godine); Opći uslovi za zajmove od 1. jula 2005. godine (također, verzija prema izmjenama do 17. oktobra 2007. godine i 12. februara 2008. godine)).

3 Primjenjivo na zajmove regulirane Općim uslovima koji su sadržavali definirani pojam "Referentna stopa" (Opći uslovi za zajmove od 23. jula 2010. godine; Opći uslovi za zajmove od 12. marta 2012. godine; Opći uslovi za finansiranje IBRD-a: Finansiranje investicijskih projekata (2017. godine); Opći uslovi za finansiranje IBRD-a: Finansiranje razvojnih politika (2017. godine); Opći uslovi za finansiranje IBRD-a: Program za rezultate (2017. godine)).

4 Primjenjivo na naslijeđene zajmove u jednoj valuti koji su regulirani Općim uslovima koji su primjenjivi na Sporazume o zajmu i garanciji za zajmove u jednoj valuti od 30. maja 1995. godine (također verzije u skladu s izmjenama do 6. oktobra 1999. godine, 2. decembra 1997. godine i l. maja 2004. godine), koji se odnose na odredbe vezane za kamate u Sporazumima o zajmu.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!