Međunarodni ugovori, broj 19/20

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 13. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. oktobra 2020. godine, i na 13. sjednici Doma naroda, održanoj 24. novembra 2020. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, NAKNADNO IZMIJENJEN AMANDMANOM BROJ 1 (UGOVOR O FINANSIRANJU) - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BиH - C (Fi 82.304 - SERAPIS 2010 - 0562)


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 (Ugovor o finansiranju) - Distribucija električne energije u BiH - C (Fi 82.304 — SERAPIS 2010 - 0562), potpisanog 25. juna 2020. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-1872/20
24. novembra 2020. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Nebojša Radmanović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!