Međunarodni ugovori, broj 2/19

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine, a u vezi s članovima 3. i 6. Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj: 29/00 i 32/13) i člana 32. stav 1. a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 3. redovnoj sjednici, održanoj 19. juna 2019. godine, donijelo


ODLUKU


O PRIHVATANJU PRIJEMA REPUBLIKE UZBEKISTAN U ČLANSTVO HAŠKE KONFERENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO


I


Prihvata se prijem Republike Uzbekistan u članstvo Haške konferencije za međunarodno privatno pravo.

II


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01-50-1-2233-33/19
19. juna 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!