Međunarodni ugovori, broj 9/21

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-787/21 od 28. aprila 2021. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 135. vanrednoj sjednici, održanoj 24. juna 2021. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI AMANDMANA 2. NA SPORAZUM O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU DRŽAVNOM PROJEKTU STAMBENOG ZBRINJAVANJA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM


Član 1.


Ratifikuje se Amandman 2. na Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za podršku državnom projektu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom, potpisan 20. januara 2021. godine u Parizu i 18. marta 2021. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Amandmana 2. u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2114-1/21
24. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!