Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 41/20

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O IZMJENAMA IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE U PARLAMENTARNI ODBOR ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE IZMEĐU PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH I EVROPSKOG PARLAMENTA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SEKRETARA ZAJEDNIČKE SLUŽBE SEKRETARIJATA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RAZRJEŠENJU SEKRETARA ZAJEDNIČKE SLUŽBE SEKRETARIJATA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 46/20

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP AUTOCESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. MOSTAR ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 26/20

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU

Međunarodni ugovori

broj 8/20

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU KONVENCIJE O UZAJAMNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U PORESKIM STVARIMA (MAC)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE – MJERE ZAŠTITE OD POPLAVA RS
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O FINANSIRANJU (VODOVOD I KANALIZACIJA U REPUBLICI SRPSKOJ II) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (GRCF2 W2 - PROJEKAT JAVNOG PRIJEVOZA SARAJEVO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O FINANSIRANJU (KORIDOR 5C - SREDNJI DIO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE IEVROPSKE INVESTICIONE BANKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!