Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 19/19

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆEG, PRVOG ZAMJENIKA I DRUGOG ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SEKRETARA DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA DOBOJ ODRŽANIH DANA 17. FEBRUARA 2019. GODINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA TREBINJE ODRŽANIH DANA 17. FEBRUARA 2019. GODINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NAČELNIKA OPĆINE BOSANSKI PETROVAC ODRŽANIH DANA 17. FEBRUARA 2019. GODINE

Službene novine Federacije BiH

broj 16/19

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU POTREBNOG IZNOSA NAKNADE ZA PODSTICANJE I JEDINIČNOG IZNOSA NAKNADE ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OIEIEK ZA 2019. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE UDRUŽENJU "DRUŠTVO UMJETNIKA DEBLOKADA"SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA BROJ 1027080000032067 OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 11/19

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU STATUSA KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU GASA "SARAJEVO GAS" SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA - ETAŽNO VLASNIŠTVO U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA 3
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA - ETAŽNO VLASNIŠTVO U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 2,
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆIH, ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA, SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI O STATUSNOJ PROMJENI FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

Međunarodni ugovori

broj 11/18

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ-RAZVOJ INFRASTRUKTURE U OPĆINI STARI GRAD SARAJEVO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (IZGRADNJA I OBNOVA ODREĐENOG BROJA BOLNICA U BOSNI I HERCEGOVINI) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!